Procedure decorum-stelsel De IJsselmeeuwen

Er zijn drie gradaties te weten:

Spelddrager
Lid van verdienste
Ere-Lid

  • Mensen die voorgedragen worden dienen lid te zijn van de vereniging.
  • Als eerste kan men spelddrager worden, van daaruit lid van verdienste en van daaruit ere-lid.
  • Er moet van de seniorleden door bij de voordracht een handtekening meegeleverd worden.
  • Bij iedere voordracht behoort ook een motivatie meegestuurd te worden. Dit geeft geen garantie voor honorering. Het bestuur besluit of de voordracht gehonoreerd wordt.
  • De voordracht dient schriftelijk te gebeuren.
  • Spelddragers moeten worden voorgedragen door 4 seniorleden.
  • Lid van verdienste moeten worden voorgedragen door 7 seniorleden.
  • Ere-leden moeten worden voorgedragen door 10 seniorleden of door het bestuur.
  • Om genomineerd te worden voor een “trap hoger” dient er minimaal drie jaar tussen de nieuwe en de vorige gradatie te zitten.

NB. Door hun bijdrage aan de vereniging krijgen decorumleden korting op de contributie.

Spelddrager 10% korting
Lid van verdienste 50% korting
Ere-lid 100% korting